(1)
Mečkauskienė R.; Želvys R. Mokyklų Vadovų požiūrio į švietimo Sisteminius pokyčius Dinamika. ActPaed 2012, 29, 22-34.