(1)
Pociūtė B.; Bulotaitė L.; Bliumas R. Universiteto Studentų įsipareigojimas Profesijai: Sąsajos Su asmenybės bruožais Ir Pasitenkinimu Studijomis. ActPaed 2012, 29, 111-122.