(1)
Žemaitėlytė-Ivanavičė I. Romai pagrindinėje Mokykloje: Tarp Selektyvios Izoliacijos Ir visiškos Niveliacijos. ActPaed 2019, 41, 72-86.