(1)
Rubene Z.; Daniela L.; Medne D. Ne Ta Ranka – Ne Toks Vaikas: Kairiarankių Vaikų Ugdymas sovietinėje Latvijoje. ActPaed 2019, 42, 10-28.