(1)
Butvilienė J. NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS: VALSTYBINIS IR PRIVATUS SEKTORIUS. ActPaed 2013, 30, 126-136.