(1)
Martišauskienė E. ŠIUOLAIKINIŲ PAAUGLIŲ DVASINIŲ VERTYBIŲ PAJAUTOS DINAMIKA EDUKACINIAME KONTEKSTE. ActPaed 2013, 30, 56-67.