(1)
Survutaitė D. UGDYMO IDĖJŲ ŽENKLINIMAS: PATIRTIS IR PRIEIGOS. ActPaed 2013, 30, 9-23.