(1)
Lazauskaitė-Zabielskė J.; Pociūtė B.; Bulotaitė L. Mokykloje dirbančių Karjeros Konsultantų Saviveiksmingumo Vaidmuo Pasitenkinimui Karjeros Konsultavimu Ir Tikslams Pasiekti. ActPaed 2019, 43, 141-155.