(1)
Grakauskaitė-Karkockienė D. STUDENTŲ KŪRYBIŠKUMO, ASMENYBĖS BRUOŽŲ IR GIMIMO EILIŠKUMO SĄSAJOS. ActPaed 2013, 31, 84-94.