(1)
Baranova J. Kritinis mąstymas Ir retorinės iškalbos Ugdymas. ActPaed 2012, 28, 96-106.