(1)
Tijūnėlienė O. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – Lietuvių Tautos Mokytoja Ir auklėtoja. ActPaed 2011, 27, 149-151.