(1)
Martišauskienė E. Paauglių požiūris į Dvasines Vertybes: Kaitos Tendencijos. ActPaed 2011, 27, 43-54.