(1)
Bitinas B. Disertacinis Tyrimas: Tikrovės Nuotrauka Ir kūrybinė Intervencija. ActPaed 2011, 27, 11-21.