(1)
Aramavičiūtė V.; Jasiūnaitė P. Žaidimas Kaip Vaiko Socializacijos Veiksnys Ikimokykliniame amžiuje. ActPaed 2011, 26, 70-81.