(1)
Juodaitytė A. Vaikų Skirtybių lygybės Samprata Pedagogikoje Ir Sugestyvaus Egalitarizmo Kontekste. ActPaed 2011, 26, 60-69.