(1)
Dirgėlienė I. Edukaciniai Aspektai Socialiniame Darbe: Bendruomeninio įgalinimo Patirtis. ActPaed 2010, 25, 172-180.