(1)
Nazelskis E. Profesinis Orientavimas švietimo Ir Verslo plėtros Kontekste. ActPaed 2010, 25, 100-109.