(1)
Tijūnėlienė O. Tiesa – Gyvenimo sėkmės Veiksnys Leono Jovaišos požiūriu. ActPaed 2010, 25, 30-42.