(1)
Paulauskas R.; Bakutytė R.; Ušeckienė L. Pedagogų požiūris į Profesijos prestižo Veiksnius. ActPaed 2010, 24, 127-138.