(1)
Duoblienė L. Ar Pavyks išvengti Hibridinio Tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje?. ActPaed 2009, 23, 79-91.