(1)
Martišauskienė E. Žinių Sritys Pedagogo Kompetencijos Ribose. ActPaed 2009, 23, 52-62.