(1)
Martišauskienė E. Pedagogų požiūris į Mokytojo Kompetencijų raišką. ActPaed 2009, 22, 88-101.