(1)
Jovaiša L. Auklėjimas priedermės Masteliu. ActPaed 2009, 22, 52-64.