(1)
Duoblienė L. Postmodernios Minties reikšmė švietimo Kaitai. ActPaed 2009, 22, 9-24.