(1)
Jovaiša L. Filosofui Antanui Maceinai 100 Metų. ActPaed 2008, 21, 9-13.