(1)
Martišauskienė E. Fundamentinės Ugdymo Problemos Antano Maceinos Pedagogikoje. ActPaed 2008, 21, 14-21.