(1)
Duoblienė L.; Bulajeva T. Bendrosios Programos Ir išsilavinimo Standartai – kokybiško Ugdymo Garantas?. ActPaed 2008, 21, 59-74.