(1)
Juodaitytė A.; Šaparnytė E. Vaikų kompiuterinės kultūros Komunikacinio Diskurso Empirinis Tyrimas. ActPaed 2008, 21, 101-116.