(1)
Bulotaitė L.; Bliumas R.; Pociūtė B. Universitetų dėstytojų Darbo Ir Streso Ypatumai. ActPaed 2008, 21, 208-219.