(1)
Vasiliauskas R. Pedagogikos, Kaip Mokomojo Dalyko, Vaidmuo keičiantis Mokytojų Rengimo Paradigmai. ActPaed 2008, 20, 22-36.