(1)
Teresevičienė M.; Zuzevičiūtė V.; Kabišaitytė S. Pasirengimas Vertinti Neformaliai Ir Savaime įgytą Kompetenciją. ActPaed 2008, 20, 78-89.