(1)
Martišauskienė E. Dvasingumas: Ištakos Ir metodologinės Ugdymo Prieigos. ActPaed 2008, 20, 115-125.