(1)
Wagner H. Prasmės Suradimas Tarp neapibrėžtų Modernaus Gyvenimo Modelių Ir asmeninės savivertės Siekio. ActPaed 2008, 20, 126-139.