(1)
Šarkaitė J. Tikybos Mokymas Ir sociokultūrinė Aplinka Kaimo Mokyklose. ActPaed 2008, 20, 150-063.