(1)
Aramavičiūtė V.; Martišauskienė E. Santykių Su tėvais pokyčių Aspektai: Paauglių požiūris. ActPaed 2008, 20, 201-212.