(1)
Pruskus V. Aplinkos Kokybė Kaip Vertybė vartotojiškoje visuomenėje: Ekologinės, ekonominės Ir kultūrinės-edukacinės Dimensijos. ActPaed 2008, 20, 244-258.