(1)
Kievišas J. Dvasingumo Sklaidos Akcentai Ugdymo realybėje. ActPaed 2008, 20, 259-262.