(1)
Nauckūnaitė Z. KALBOS DIDAKTIKA: KALBOS UGDYMO PARADIGMŲ KAITA IR KALBOS MOKYMO(SI) LOGIKA. ActPaed 2015, 34, 49-61.