(1)
Balundė A.; Grakauskaitė-Karkockienė D. VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS. ActPaed 2015, 34, 105-116.