(1)
Lepik M. VADOVĖLIŲ NAUDOJIMO MOKANT MATEMATIKOS ANALIZĖ: ESTIJOS ATVEJIS. ActPaed 2015, 35, 90-102.