(1)
Gervytė D. APGINTA ŠARŪNĖS NAGROCKAITĖS DISERTACIJA „LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS TURINIO SAMPRATA: DISKURSO ANALIZĖ“. ActPaed 2015, 35, 132-134.