(1)
Aramavičiūtė V. DISERTACIJA APIE NEOLIBERALIZUOTOS BENDROJO UGDYMO POLITIKOS TRANSFORMACIJŲ KRITINĘ ANALIZĘ. ActPaed 2015, 35, 135-137.