(1)
JovaiĊĦa L. Pasaulietinio Ugdymo Tikslai. ActPaed 1991, 1, 43-49.