(1)
Aramavičiūtė V. Dorovinio auklėjimo Aktualumas. ActPaed 1991, 1, 126-134.