(1)
Širiakovienė A. Darbinio Mokymo Koncepcijos Lietuvių Pedagogų Darbuose. ActPaed 2016, 4, 67-75.