(1)
Martišauskienė E. Klasės auklėtojo Veikla: Dvasios Tapsmo Veiksnys. ActPaed 2016, 4, 169-174.