(1)
Juodaitytė A. Vaikų auklėjimas Mokykloje: Socialinis-Pedagoginis Aspektas. ActPaed 1997, 4, 175-195.