(1)
Želvys R. Mokytojų požiūris į Kai Kuriuos švietimo Kaitos Valdymo Lietuvoje Aspektus. ActPaed 2016, 5, 9-20.