(1)
Kavaliauskienė V. Pedagoginio pašaukimo Kriterijus Parenkant būsimuosius Mokytojus. ActPaed 1998, 5, 47-60.