(1)
Šernas V. Pedagogo meistriškumo Lygiai Mokant Profesijos. ActPaed 1998, 5, 83-92.